Generelle betingelser for deltagelse i udfordringen og konkurrencen 28 DAGES UDFORDRING - FØR/EFTER KONKURRENCEN 

1. Generelle betingelser

Ved at acceptere disse generelle betingelser for deltagelse, indgår du en bindende juridisk aftale med Sensilab, hvis bestemmelser er angivet nedenfor. 

Arrangøren af ​​udfordringen og konkurrencen 28 DAGES UDFORDRING - FØR/EFTER KONKURRENCEN (i det følgende benævnt Udfordringen) er: Sensilab doo, adresse: Verovškova 55a, 1000 Ljubljana (herefter benævnt Sensilab).

De generelle betingelser for deltagelse og instruktioner er offentliggjort i sin helhed på hjemmesiden www.slimjoy.dk.

Al information om behandlingen af ​​personoplysninger i forbindelse med konkurrencen kan findes på www.slimjoy.dk/privacy-challenge28 og Sensilabs generelle databeskyttelsesbestemmelser på: www.slimjoy.dk/fortrolighedspolitik 

Udfordringen og lodtrækningen løber fra den 1. januar 2022 til den 5. marts 2022 kl. 23:59 og er aktiv på følgende hjemmeside: www.slimjoy.dk/terms-conditions-challenge28

 

2. Forklaring af begreber

2.1. Deltagelse i udfordringen    

Konkurrencen, hvor Sensilab indsamler og behandler vægttabsdata, er åben for personer, der ønsker at deltage i konkurrencen, accepterer betingelserne og udfylder den offentliggjorte formular.

Personer under 18 år kan kun deltage i konkurrencen med skriftligt samtykke fra deres forældre eller værger.

Ansatte hos Sensilab doo, deres nære familiemedlemmer, brugere af Sensilab familiebonusser eller andre personer, der er forbundet med tilrettelæggelsen af ​​denne konkurrence, må ikke deltage i udfordringen og konkurrencen. 

 

2.2. Deltagelse i konkurrencen 

Personer kan deltage i konkurrencen:

  • Tilmelder sig på www.slimjoy.dk/challenge28-signup,

  • indtaster de nødvendige data,

  • accepterer de generelle betingelser for deltagelse i konkurrencen og ved afslutningen af ​​under 2.1. beskrevet udfordring

  • send et billede med "FØR" teksten, som markerer tiden for begyndelsen af vægttabsudfordringen,

  • Købt et eller flere vægttabsprodukter i perioden mellem 20. december 2021 og 31. januar 2022, forudsat at produkterne er betalt fuldt ud, og såfremt køber ikke har trukket sig fra købet,

  • Upload et billede med "EFTER" teksten,som markerer tiden for slutningen af vægttabsudfordringen under i 2.1. angivne forhold. Indsendelse af "før" og "efter" billeder er muligt indtil den 5. marts 2022, kl. 23:59.

  • Upload billeder i .jpg- eller .png-format, der ikke overstiger 2 MB pr. enkelt billede. 

Hver person kan kun deltage én gang. Efter at en deltager har indsendt et billede, vil de modtage en bekræftelses e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst, da de tilmeldte sig.

Ufuldstændige tilmeldinger vil ikke blive taget i betragtning.

Alle, der opfylder betingelserne nævnt under 2.2, deltager i konkurrencen til en værdi af 1000€ (ca. 7.500 kr).  

En (1) præmie på 1000€ (ca. 7.500 kr) vil blive udtrukket blandt alle deltagere fra hele Europa.

 

3. Brug og offentliggørelse af fotomateriale, personlige historier og andre personlige data om deltagerne

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltagerne, at deres navn, efternavn, bopæl (ikke den fulde adresse), alle billeder de har sendt til Sensilab og personlige historier (anmeldelser) må offentliggøres på Sensilabs hjemmesider og andre Sensilabs egne kommunikationskanalerog kan dermed gøres tilgængelige for alle. 

Sensilab forbeholder sig retten til efter eget skøn at slette billeder fra serveren, der betragtes som stødende, diskriminerende, ondsindede, uanstændige, hadefulde, truende, vulgære, tilskyndende til had, vold og som udtryk for race, etnisk, religiøs eller kønsintolerance, der indeholder symboler og tegn, der symboliserer totalitære regimer, eller som på anden måde opfattes som foruroligende og/eller uegnede til offentliggørelse.

4. Udvælgelse af vindere

Blandt alle tilmeldte deltagere, der deltager under betingelserne nævnt under 2.2, trækker Sensilab en vinder den 7. marts 2022 på vores hovedkontoret i Ljubljana med hjælp af en tremandskomité.

Vinderen offentliggøres på hjemmesiden www.slimjoy.dk/challenge28-signup senest den 12. marts 2022 .

Vinderen får besked om præmien og hvordan man gør krav på præmien via e-mail sendt til den e-mailadresse, der blev angivet under registreringen, inden for 8 dage efter at være blevet valgt. Hvis deltageren ikke reagerer inden for denne tidsramme, giver han/hun afkald på sin ret til præmien. Hvis den første vinder ikke gør krav på præmien inden for den angivne periode (8 dage), viltremandskomitéen mødes igen inden for 8 dage og gentage udtrækningen som beskrevet under punkt 4. Processen kan gentages, indtil præmien kan overdrages til en vinder.  

 

5. Præmiesummen

Prisen på € 1000 (ca. 7.500 kr) vil blive uddelt af Sensilab doo, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Hvis vinderen er hjemmehørende i et land, hvor euroen ikke er den officielle valuta, vil præmiebeløbet blive udbetalt til vinderen i den lokale valuta til den officielle vekselkurs for Den Europæiske Centralbank på dagen for trækningen. Reglerne for indberettelse af gevinsten skal ske i henhold til vinderens lokale love og regler.

 

6. Forpligtelser for deltagere i konkurrencen

Sensilab forbeholder sig retten til at tilbageholde gevinsten, hvis:

  • Der opstår tvivl om dataenes ægthed og retfærdigheden af ​​deltagelse,

  • det viser sig, at deltageren ikke har handlet i overensstemmelse med de generelle betingelser for deltagelse,

  • vinderen ikke giver korrekte personoplysninger og/eller ikke kan få besked om resultatet.

Deltagere, der ikke opfylder betingelserne, vil blive ekskluderet inden lodtrækningen. 

 

7. Klager og krav

Alle klager og krav løses af Sensilab. Deltagere kan sende klager til info@slimjoy.dk. Begrundede klager behandles inden for de lovmæssigt fastsatte frister, og deltageren orienteres om resultatet.

Den kompetente domstol i Ljubljana, Republikken Slovenien, har jurisdiktion over enhver tvist relateret til konkurrencen, og loven i Republikken Slovenien finder anvendelsen (undtagen bestemmelserne om lovkonflikter). 

 

8. Ændringer i konkurrencen

Sensilab har ret til at ændre eller modificere vilkårene og betingelserne til enhver tid af tekniske eller kommercielle årsager eller af hensyn til offentligheden. 

Sensilab vil informere deltagerne på passende måde og på et passende sted om enhver form for ændring af disse forhold. Ved ændring af reglerne kan deltagere trække sig fra at deltage i konkurrencen ved ikke at opfylde betingelserne for at deltage i konkurrencen.  

 

9. Afsluttende bestemmelser

Sensilab er ikke ansvarlig for skader forårsaget af tekniske problemer hos internetudbydere, problemer med internetforbindelse eller andre tekniske problemer, såsom tekniske problemer under konkurrencen.

Deltagerne kan få hjælp og støtte under hele udfordringen på: info@slimjoy.dk

Alle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med udvælgelsen og tilhørende regler, og som ikke er omfattet af disse betingelser, besvares eller fortolkes af Sensilabs komité.

Komitéens afgørelser vedrørende eventuelle spørgsmål om udvælgelsen og tilhørende regler er endelige, gældende for alle deltagere og kan ikke bestrides.

 

Reglerne for udvælgelsen er tilgængelige under hele konkurrencens varighed på www.slimjoy.dk/terms-conditions-challenge28

 

Ljubljana, 17. December 2021