Oplysninger om behandling af personoplysninger

Vedrørende 28 DAGES TRÆNINGS- OG VÆGTTABSUDFORDRINGEN - FØR/EFTER KONKURRENCEN (herefter udfordringen)

 

1. Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger er Sensilab doo, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenien (herefter Sensilab eller vi). Hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger og beskyttelsen heraf, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige (JK Group doo, Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenien) på dpo@jkgroup.si.

Du kan læse hele vores fortrolighedspolitik her www.slimjoy.dk/fortrolighedspolitik.

Spørgsmålene, der ikke behandles i dette dokument, er underlagt fortrolighedspolitikken.  

 

2. Til formålet med udfordringen indsamler og behandler vi følgende personoplysninger (herefter "personoplysninger") om hver deltager i udfordringen: 

 • Bopæl

 • E-mail-adresse

 • Før og efter billeder

 • Dato billederne blev taget

 • Dato og tidspunkt for deltagelse i udfordringen.

Udover ovenstående oplysninger indsamler og håndterer vi også skatteoplysninger fra modtagere af præmien.  

 

3. Personoplysningernetil følgende formål behandles (bruges): 

 • Organisering og gennemførelse af konkurrencen

 • Gennemførelse af konkurrencen

 • Offentliggørelse af efternavne, fornavne, opholdssteder og fotos på vores hjemmeside www.slimjoy.dk

 • Forebyggelse af svindel

 • Markedsføringsformål (afsendelse af e-mails med tilbud, kampagner, rabatter og lignende)

 • (for modtageren af præmien: offentliggørelse af prisen)

 • (for modtageren af præmien: formidling af information om prisen og dens værdi til skattemyndighederne). 

 

4. Vi behandler personoplysninger af følgende juridiske årsager:

 • Kontraktforhold mellem dig og os - ved at deltage i udfordringen har du accepteret vilkårene og derved indgået en aftale.

 • Dit samtykke - til at sende e-mail med reklamer til dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at klikke på linket i en af vores e-mails eller ved at kontakte os via: info@slimjoy.dk.

 • For at overholde lovpligtige forpligtelser til at indberette til skattemyndighederne og betale eventuel kildeskat - gemmes skatteregistreringsnummer (cpr.nr.)

 • Berettiget interesse - forebyggelse af bedrageri.                                                                               

 

5. Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter og begrænser adgangen til persondata i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.  

 

6. Vi opbevarer personoplysninger i følgende periode (hvorefter de enten slettes eller anonymiseres): 

 • Så længe vores hjemmeside www.slimjoy.dk er aktiv

 • 5 år efter, at skattemyndighederne er blevet informeret om modtageren af præmien - skattenummeret og andre oplysninger om prismodtageren

 • E-mailadresse - indtil du bekræfter, at du ikke længere ønsker at modtage vores e-mails (ved at klikke på linkene i en af vores e-mails eller ved at kontakte os via: info@slimjoy.dk).

 

7. De rettigheder, som du har i henhold til fortrolighedspolitikken, gælder også for persondata.